Gastvrouw van het landschap

Gastvrouw van het landschap

Tijdens vier bijeenkomsten in de maand november heb ik de cursus Gastheer van het Landschap gevolgd. Deze cursus werd gegeven door het IVN, in samenwerking met Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer.
De cursus was zeer informatief. Met de focus op storytelling leerden wij hoe wij onze gasten kunnen informeren over en enthousiasmeren voor al het moois wat zuidwest Drenthe te bieden heeft.

Zo was het thema van de eerste studiemiddag ‘Woest en ledig – de vervening’. We waren te gast in de Maatschappij van Weldadigheid, Koloniehof te Frederiksoord en kregen een lezing over de geschiedenis van de vervening, en de verhalen die daarbij horen en bezochten wij een Koloniehuis.
De tweede studiemiddag vond plaats in Zorgvlied bij Camping Zonnekamp en had als thema ‘Een streek vol verhalen…ze hoeven alleen nog maar verteld te worden’.  Deze middag was bijna geheel gewijd aan storytelling. Ondanks de regen gingen wij gelukkig ook nog ‘het veld’ in om van Paul Gols een verhaal te horen bij een veenput midden in het bos.

‘Parels uit de streek’ was het thema van de  derde studiemiddag. Deze middag zat vol met activiteiten, wij startten bij RCN De Noordster in Dwingeloo waar wij geïnformeerd werden over het initiatief Beleef de Ruimte. Het Dwingelderveld staat bekend als één van de donkerste plekken in Nederland. En wat kun je daar uitermate goed doen? Sterren kijken!
We wandelden nog richting het Dwingelderveld en keken uit over de Davidsplas. Daarna gingen wij op excursie naar Wateren, een buurtschap bijna op de grens van Friesland en in het zuidoostelijke verlengde van Zorgvlied, waar wij een wandeling maakten en een lezing kregen van Engelbert van der Giessen van Natuurmonumenten over Natuur- en Landschapswaarden Drents-Friese Grensstreek. Tijdens deze wandeling hing er een donderbui boven ons hoofd en ging de zon onder aan de einder. Een mooier beeld van dat plekje kun je je haast niet voorstellen.

De vierde en laatste studiemiddag vond plaats op het Holtingerveld; Oerlandschap gekneed door ijs en oorlog. Wij startten deze middag in het nieuwe informatiecentrum en maakten van daaruit een wandeling, hadden een ontmoeting bij een van de grootste hunebedden, hoorden verhalen over ijstijd, oorlog en hunebedden.
Na deze wandeling werden wij ontvangen in de Schaapskooi Holtingerveld waar wij onze presentaties moesten geven. Bedoeling van de presentatie was dat je kon laten zien c.q. horen wat je begrepen had van storytelling, het thema wat als een rode draad door de cursus liep. Na de presentaties ontvingen wij uit handen van een dame van de Provincie ons certificaat.

In januari 2019 hebben wij een terugkom-middag met excursie en gaan wij alle plekken langs waar wij iets over geleerd hebben.